Tvorba projektové dokumentace

Provádíme výrobu projektových dokumentací od stavebního povolení až po dokumentaci skutečného provedení dle ČSN 33 1500, která je nedílnou součástí revizních zpráv.

Projekt elektroinstalace je rovněž vyžadován stavebním úřadem na základě prováděcí vyhlášky č. 499/2006Sb. Projektová dokumentace obsahuje výkresy, schémata, původní zprávy, dokumenty, soupis použitých materiálů, rozpočet, výkazy apod. Projektovou dokumentaci zpracovává projektant, který se musí řídit příslušnými technickými předpisy a normami.

Průběh projektování:

  • investor dodá veškeré podklady pro zpracování projektu, kterými jsou stavební půdorysy, základní informace o stavbě, požadavky investora, kde a jak budou rozmístěny koncové prvky jako jsou zásuvky, vypínače, osvětlení a pod.
  • projektant zpracuje vlastní návrh elektroinstalace, v kterém respektuje případné požadavky investora
  • investor daný projekt zhodnotí a v případě úprav jej přepošle zpět projektantovi, včetně informací o změnách
  • projektant dokončí projekt

Chcete se zeptat? Napište mi

E-mail: iqmaking@gmail.com
Telefon: 777 304 222